Wij hanteren het volgende

Lesreglement

 1. Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om in te spelen.
 2. Om deel te kunnen nemen aan tennisles, dien je lid te zijn van de vereniging.
 3. Wij streven naar homogene groepen; bij de indeling wordt, daar waar mogelijk, rekening gehouden met voorkeur, beschikbaarheid en niveau.
 4. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Mocht er iemand niet ingedeeld kunnen worden, dan wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd met de bijbehorende reden en/of mogelijke oplossing.
 5. Als de cursist niet komt opdagen tijdens het afgesproken lesuur, dan is dit lesuur voor rekening van de cursist.
 6. De lessen vinden plaats mits er voldoende deelnemers zijn. Indien een lesgroep niet voldoende deelnemers heeft behoudt Sportskills zich het recht om de lessen te annuleren, te verkorten of de lesprijs aan te passen.
 7. Slechte weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen 2021: er worden dit seizoen 18 lessen ingepland; hiervan zijn 16 lessen gegarandeerd. Alle lessen worden digitaal gemonitord. Richting het einde van de cyclus wordt de balans opgemaakt en zo nodig worden er afspraken voor inhalen gecommuniceerd.
 8. Aan het begin van het seizoen ontvangt u een email met daarin alle lesdagen (hierin staat ook aangegeven welke dagen er geen les wordt gegeven, bijv. tijdens vakanties en feestdagen).
 9. De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of niet door kan gaan (bijv. ivm weersomstandigheden). Mocht de training niet doorgaan dan neemt de trainer/trainster contact met u op.
 10. Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.
 11. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer/trainster worden altijd ingehaald.
 12. Eenmaal aangevangen lessen die door (weer-)omstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 13. Indien u een groepsles mist, kan deze niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden, indien mogelijk, maximaal 2x ingehaald (mits er 24 uur van tevoren afgemeld is).
 14. Een leerling kan een les niet overdragen aan een derde zonder toestemming van de trainer/trainster.
 15. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.
 16. De directie en medewerkers van Sportskills zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 17. Door ondertekening van het online inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 18. Geen restitutie van lesgeld als de lessen uitvallen vanwege Corona.

MEET

Dewi Dijkman

Mijn naam is Dewi Dijkman, ik ben 24 jaar oud en sport loopt als rode draad door mijn leven. Van jongs af aan tennis ik al op het hoogste niveau in Nederland en ben een gepassioneerd sporter. Ik begon deel te nemen aan toernooien voor de Nederlandse nationale ranglijst voor junioren en internationale toernooien toen ik tien jaar oud was. Ik heb altijd top drie van Nederland gestaan van mijn leeftijdsjaar en ben verschillende keren met de KNLTB naar het buitenland gereisd voor interlands om meer internationale ervaring op te doen. Ik ben twee keer tweede geworden op de Nederlandse kampioenschappen en heb daarnaast verschillende internationale prijzen behaald. Door het vele reizen heb ik veel levenservaring op gedaan en mij als speler verder ontwikkeld.
Ik kijk ernaar uit om in de trainingen mijn passie en ervaringen met mijn leerlingen te delen en hoop dat ze net zulke tennisfanaten worden als ik.
Ik ga met veel plezier bij SportSkills aan de slag en hoop jullie snel tegen te komen op de tennisbaan!

MEET

Jelmer Hoff

Mijn naam is Jelmer Hoff, ik ben 43 jaar getrouwd en heb een dochter van bijna vier. Op zeven jarige leeftijd ben ik begonnen met tennis en heb ik in mijn jeugd vooral regionaal veel gespeeld. Toen ik een jaar of 15 was ben ik gestopt met tennis en ben ik andere sporten gaan proberen om jaren later weer met veel plezier het tennis op te pakken.    

Ik ga met veel plezier bij SportSkills en TC Bilthoven aan de slag en hoop jullie snel op de baan te treffen!

MEET

Danny Egter

Ik ben Danny Egter en samen met Annegien trotse ouders van 3 zoons in een samengesteld gezin. Tennistrainer ben ik al bijna 30 jaar en sinds 2008 als trainer van TC Bilthoven. 

Tennissen doe ik zelf nog erg graag. Regelmatig ben ik te vinden op toernooien en competitie speel ik ook in Duitsland. Mijn speelsterkte is 4.

Ik geef met veel plezier training aan zowel senioren als jeugd.